Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Är du behov av professionell flytthjälp? Garantera en smidig övergång till ditt nya hem med OT Flytt. Erfarenhet och omsorg i varje steg av processen. Vi hjälper er!

Erfarenhet av att proaktivt hantera stora fastighetsportföljer, effektivt leda ombyggnationsprojekt och strategiskt utveckla hållbara underhållsstrategier.

Vi har erfarenhet av att fungera som interim ledare inom olika tekniska och förvaltningsmässiga roller, inklusive Fastighetschef, Teknisk Chef och Driftchef.

Som Senior Underhållsingenjör och rådgivare erbjuder vi expertstöd inom underhållsplanering, tillståndsbedömning och teknisk rådgivning.

OT-Konsulterna

Framtidens Fastighetslösningar med Erfarenhet och Expertis!

Varmt välkomna att kontakta oss!

Email: kontakt@otkonsulterna.se
Telefon: 070 – 648 93 44